Meld deg på

Bli med som frivillig

De frivillige er hjertet som får Festspillene Helgeland, Galleria Kunstfestival, Toppenkurset og ByfestVeko til å gå rundt. Vil du være en av oss denne sommeren?

Vi ønsker deg hjertelig velkommen. På denne siden kan du først lese om hvert arbeidsområde man kan melde seg til. Nederst på siden kan du også se hva vi tilbyr som takk for den uvurderlige hjelpen du som frivillig bidrar med.

Arbeidsgrupper

Utstillinger

Her kan du stå vakt under utstillingene, hjelpe til med servering og være behjelpelig om noen har spørsmål. Man står også klar til å assistere utstillerne dersom de trenger bistand. Arbeidstiden er fra formiddag til sen ettermiddag.

Barnas festspill

Her vil du jobbe med å tilrettelegge arrangementer og aktiviteter for barn. Arbeidsoppgavene går ut på å ta imot barna, ordne med servering, i tillegg til å assistere lærere og underholdere ved behov. Det viktigste er at barna har en fin opplevelse. Arbeidstiden er dagtid mandag til fredag.

Distribusjon

Her har du ansvar for å distribuere plakater, flyere, kataloger og festivalaviser i Mosjøen og omegn i forkant av festivalen. Det er behov for noen frivillige med førerkort til dette området, men det er ikke et must for alle. Vi trenger personer som er tilgjengelige i månedene før festivalen.

Billettsalg/-kontroll

I billettsalg/-kontroll vil du være tilstede på de ulike arrangementene. Du vil være i direkte kontakt med publikum, og vil bidra med å informere om program og arrangementene. 
Før festivalen vil du få orientering og opplæring i billett- og betalingssystemet vårt. Billettkontrollører sørger for innslipp og billettkontroll, og er med på å sikre rømningsveier i konsertlokalene. Arbeidstiden er stort sett på kveldstid.

Arrangement/rigg

Her jobber du med opp- og nedrigg på utstilling- og konsertlokalene, frakt av instrumenter og bistår med teknisk rigg. Noe av arbeidet kan være fysisk krevende. Vi har behov for frivillige fra før festivalstart til etter festivalslutt. Arbeidstiden vil variere, og vi har behov for folk fra tidlig morgen til etter konsertslutt.

Kursvert på workshop

Her arbeider du med å rigge til kurs/workshops under festivalen, samt stå vakt under selve kursene. Du vil også bistå kurslederne. Nedrigging etter kursene inngår også. Arbeidstiden vil variere, og vi har behov for folk fra tidlig morgen til etter konsertslutt.

Festivalkontor

Her vil du besvare spørsmål fra kunstnere, utøvere, besøkende og publikum. Du vil bidra i akkreditering og forhåndssalg av billetter. Festivalkontoret vil også være et holdepunkt for andre frivillige, hvor all aktuell informasjon er tilgjengelig. Festivalkontoret er oppe fra formiddagen til tidlig kveld. Arbeidstiden følger festivalkontorets åpningstider.

Servering/bevertning

Her vil du jobbe med å servere de ulike utstillings- og konsertarenaene. Serveringen vil foregå til utstillere, artister, medarbeidere og frivillige. Her trenger vi frivillige til å utføre enkle kjøkkenoppgaver i tillegg til distribusjon av mat og drikke. Arbeidstiden vil variere fra tidlig om morgenen til sent på kvelden.

Transport

Her har du ansvar for transportering av utøvere, kunstnere og andre gjester. Vi ønsker erfarne medarbeidere med gode kjøreegenskaper. Minibussertifikat kan være en fordel, men er ingen forutsetning. Disponering av egen bil er ikke en forutsetning da festivalen leier inn det som trengs av kjøretøy. Oppgi i kommentarfeltet i søknadskjemaet om du disponerer egen bil. Bruk av egen bil vil kompenseres. Arbeidstiden kan variere fra tidlig om morgenen til sent på kvelden, og behovet er fra før festivalstart til etter festivalslutt.

De frivillige er festivalens hjerte

Hva vi gir tilbake?

Som takk for ditt uvurderlige bidrag får du gratis adgang til ett av utvalgte arrangement, alt etter hvor stor arbeidsmengde du tar på deg. Før festivalen inviteres du til et bli kjent-arrangement, hvor du knytter nye kontakter og lærer om de oppgavene du er tildelt i forbindelse med organisering av festivalen. Du får naturligvis dekket alle utgifter knyttet til arbeidsoppgavene. På vakt serveres du drikke og mat. Vi kan også love kunstneriske og sosiale opplevelser du kan leve lenge på!

Ambassadører for Festspillene Helgeland:
De frivillige er ofte utøverne, kunstnerne og de besøkende sitt første møte med festivalen. Derfor ønsker vi at du er positiv, glad og full av innsatsvilje.

Har du noen spørsmål?
Ta kontakt på e-post bodilnystad@gmail.com, så svarer vi deg så raskt som mulig!

Skroll til toppen